Yrkesmusikerförbundet

Yrkesmusikerförbundet, Symf finns till för professionella musiker. Yrkesförbundet verkar för goda och trygga arbetsvillkor för musiker över hela landet. Mycket arbete har genom åren lagts åt att förhandla fram varaktiga och hållbara avtal som reglerar arbetstider, löner, semestrar, osv. Dessa kollektivavtal hade troligtvis inte funnits på plats om inte Yrkesmusikerförbundet målmedvetet verkat för dessa regleringar.

 

Fackavgift
Typ Kostnad
Inkomst över 275 000 kr 320 kr/mån
Inkomst 200 000 – 275 000 kr 265 kr/mån
Inkomst under 200 000 kr 190 kr/mån
Nyexaminerad 142 kr/mån
Yrkesverksam pensionär 142 kr/mån
Dubbelansluten 142 kr/mån
Student 340 kr/år
Stödmedlem pensionär 340 kr/år

Recensera eller ställ en fråga

Vill du rekommendera Yrkesmusikerförbundet?

Ja Nej Jag vill ställa en fråga

KvinnaMan