Yrkesguiden är under uppbyggnad
Använd bristindex för att se vilka yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden

Bristindex mäter efterfrågan på respektive yrkeskategori på marknaden just nu. Följande tabell baseras på Arbetsförmedlingens data från vår-rapporten 2016. Bristindex mäts från 1-5 där ett högt värde indikerar en hög efterfrågan från arbetsgivare/låg konkurrens om jobben.

Så här tolkar du värdena i tabellen ovan:

Mycket liten konkurrens om jobben: 4,01-5,00.
Liten konkurrens om jobben: 3,30-4,00.
Balans: 2,90-3,29.
Stor konkurrens om jobben: 2,00-2,89.
Mycket stor konkurrens om jobben: 1,00-1,99.