Sveriges universitetslärarförbund

Sveriges framtid som ett konkurrenskraftigt land har länge sagts vara beroende av en välfungerande högskola och universitet. Sveriges Universitetslärarförbund SULF organiserar lektorer, adjunkter, forskare och doktorander vid högre utbildning och forskning. Fackförbundet arbetar aktivt för att stärka universitetslärarnas roll och säkerställa rättvisa arbetsvillkor för högskoleanställda.

 

Fackavgift
Typ Kostnad
Ordinarie Medlem 240 kr/mån
Doktorand 125 kr/mån
Deltidsanställd 125 kr/mån
Arbetssökande 20-125 kr/mån
Sjukskriven 65-125 kr/mån
Postdok 65 kr/mån
Utlandsarbete 65 kr/mån
Student 20 kr/mån
Pensionär 600 kr/år

Recensera eller ställ en fråga

Vill du rekommendera Sveriges universitetslärarförbund?

Ja Nej Jag vill ställa en fråga

KvinnaMan