Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet

SLF
Kontaktuppgifter
www.slf.a.se
info@slf.a.se
08 - 58 35 48 75
Sjöängsvägen 7, 192 72 Sollentuna
Betygsättning:
0 0
 

Särskilda förmåner

Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr/mån
 

Krav för medlemskap

Måste vara 16 år eller äldre
Betala medlemsavgift varje månad.
Ditt yrke passar ihop med fackförbundet
 

Recension SLF Fackförbund

Skogs och lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF är ett förhållandevis litet partipolitiskt obundet fackförbund inom TCO. SLF verkar för trygghet på arbetsplatsen och en hållbar lantbrukspolitik. En vision som Skogs och lantbrukstjänstemannaförbundet har är att Sverige skall kunna vara ett självförsörjande land. Med dagens utveckling försvinner allt mer odlingsbar mark, detta gör oss mycket beroende utav import. Detta ser SLF som ett problem om en kris skulle uppstå, då livsmedlen i Sverige snabbt skulle riskera att ta slut.

SLF driver naturligtvis även mer jordnära frågor, som konkret påverkar den enskilda jordbrukarens eller arbetstagarens yrkesförutsättningar. För medlemmar i SLF ingår en inkomstförsäkring och även försäkringarna Liv förtidskapital Grund och Olycksfall fritid ingår kostnadsfritt de första 3 månaderna.

 

Fackavgift

Medlemsavgiften till fackförbundet är 1% av lönen, dock maximalt 279 kr/mån.

Recensera eller ställ en fråga

Vill du rekommendera Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet?

Ja Nej Jag vill ställa en fråga

Betygsätt

KvinnaMan