SAC Syndikalisterna

SAC grundades 1910 och har sedan dess varit en aktiv fackförening för yrkesverksamma i Sverige. Organisationens verksamhet utgår från flertalet lokala avdelningar som i hög grad arbetar autonomt i förhållande till Sveriges Arbetares Centralorganisation.

De flesta kan bli medlemmar i SAC, egentligen är det enbart chefer som inte är välkomna att ansluta sig till fackförbundet. Tanken är att alla löntagare oavsett yrke, kön, sexuell läggning eller etnicitet i många och mycket har samma målsättning i arbetslivet. Med fullt fokus på en enkla arbetstagaren vill SAC förändra villkoren på riktigt. SAC:s idé är att det är de drabbade personerna som skall vara med och driva på förändringen, därför trycker man på en demokratisk intern maktstruktur.

 

Exempel fackavgift SAC Umeå

tr>

Lön Kostnad
0 – 6000 kr/mån 68 kr/mån
6001 – 9000 kr/mån 114 kr/mån
9001 – 12500 kr/mån 130 kr/mån
12501 – 14100 kr/mån 199 kr/mån
14101 – 15750 kr/mån 215 kr/mån
15751 – 19000 kr/mån 260 kr/mån
19001 – 24000 kr/mån 309 kr/mån
24001 – 29000 kr/mån 384 kr/mån
29001 – 33999 kr/mån 424 kr/mån
34000 kr/mån + 464 kr/mån

Recensera eller ställ en fråga

Vill du rekommendera SAC Syndikalisterna?

Ja Nej Jag vill ställa en fråga

KvinnaMan