Polisförbundet

Polisförbundet
Kontaktuppgifter
www.polisforbundet.se
polisforbundet@polisforbundet.se
08-676 97 00
Betygsättning:
0 0
 

Särskilda förmåner

 

Krav för medlemskap

Måste vara 16 år eller äldre
Betala medlemsavgift varje månad.
Ditt yrke passar ihop med fackförbundet
 

Recension Polisförbundet Fackförbund

Polisen fyller en vital funktion i varje rättssamhälle. Polisförbundet arbetar för att säkerställa rimliga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö för poliser i alla delar av landet. På det individuella planet kan den enskilda medlemmen få juridisk rättshjälp, stöd vid tvister med arbetsgivaren och i medlemskapet ingår även ersättning vid arbetslöshet. Sju gånger om året får du även tidningen Polistidningen hemskickad till din hempostadress.

 

Fackavgift
Inkomst Kostnad
Yrkesverksam medlem 375 kr/mån
Aspirant 220 kr/mån
Student 300 kr
Hela studietiden
Föräldrarledig Reducerad avgift 3 månader.
Sjukskriven i 365 dagar Reducerad avgift.
Pensionär 200 kr/år
Passiv 200 kr/år

Recensera eller ställ en fråga

Vill du rekommendera Polisförbundet?

Ja Nej Jag vill ställa en fråga

Betygsätt

KvinnaMan