Livsmedelsarbetareförbundet

Livs
Kontaktuppgifter
www.livs.se
info@livs.se
08-796 29 00
Upplandsgatan 3, Box 1156, 111 81 Stockholm
Betygsättning:
0 0
 

Särskilda förmåner

Inkomstförsäkring upp till 35 000 kr/mån
Förmånliga försäkringsskydd från Folksam
Prenumeration på Mål & Medel ingår
 

Krav för medlemskap

Måste vara 16 år eller äldre
Betala medlemsavgift varje månad.
Ditt yrke passar ihop med fackförbundet
 

Recension Livs Fackförbund

Trots att de senaste åren har varit fyllda med utmaningar har livsmedelsindustrin varit och är en viktigt industrigren i Sverige. Livsmedelsarbetareförbundet har en mycket lång tradition som sträcker sig helt bak till 1896. Idag organiserar LIVS anställda vid olika livsmedelsindustrier, till exempel slakterier, kvarnar och tillverkare av djupfryst mat. En viktig del av LIVS arbete är att sluta kollektivavtal med arbetsgivare i frågor som rör arbetsvillkor, lön samt arbetsmiljöfrågor.

LIVS strävar efter att vara en levande fackförening där det framförallt är medlemmarnas röst som skall få genklang. Samtidigt som man verkar för att bevara viktiga rättigheter på arbetsmarknaden, strävar Livsmedelsarbetareförbundet även efter att skapa beredskap för framtiden.Som medlem i LIVS blir du en del av fackföreningsrörelsen och stödjer kampen för vettiga villkor på arbetet både för dig själv och dina arbetskamrater.

Fackavgift
Lön Kostnad
0- 6 426 kr 168 kr/mån
6 427 – 9 981 kr 395 kr/mån
9 982 – 15 550 kr 515 kr/mån
15 551 – 22 644 kr 590 kr/mån
22 645 – kr 660 kr/mån

Recensera eller ställ en fråga

Vill du rekommendera Livsmedelsarbetareförbundet?

Ja Nej Jag vill ställa en fråga

Betygsätt

KvinnaMan