Inkomstförsäkring

Maximalt kan arbetslöshetsersättningen ge dig 20 020 kr/mån vilket motsvarar 80% av löner upp till a-kassetaket på 25 025 kr. För att erhålla 80% ersättning också för överskjutande lönebelopp över 25 025 krävs en inkomstförsäkring. Med en inkomstförsäkring på plats kan du behålla upp till 80% av hela din lön om du skulle förlora arbetet.

Vanligast är att teckna inkomstförsäkringen genom att bli medlem i facket, men det är även möjligt att teckna avtal direkt via ett privat försäkringsbolag. Kostnaden för löneförsäkringar varierar men normalkostnad är 200-400 kr per månad.

Tabellen nedan jämför medlemsavgifter,lönetak,utbetalningstid och kvalifikationstid för alla inkomstförsäkringar i Sverige:

                   
OrganisationMedlemsavgiftLönetakUtbetalningstidKvalifikationstid

 

50-225 kr/mån Grund 80 000 kr
Tillägg 150 000 kr
150 dagar 12 mån

 

160 kr 80 000 kr 300 dagar 12 mån

 

296-372 kr/mån 80 000-120 000 kr 100 dagar 12 mån

 

71-1386 kr/mån Small, medium, large 90-160 dagar 12 mån

 

Genom fackförbund Inget tak 120 dagar 18 mån

 

Från 38 kr/mån 35 000 kr/mån 100 dagar 12 mån

 

95-695 kr/mån 48 000 kr 300 dagar 6 mån

 

240 kr/mån 80 000 kr 150 dagar 12 mån

 

191-391 kr/mån 80 000 kr 120 dagar 12 mån

 

53-294 kr/mån 100 000 kr 160 dagar 12 mån

 

265 kr/mån 60 000 kr 200 dagar 12 mån

 

130-260 kr/mån 100 000 kr 140 dagar 18 mån

 

174-262 kr/mån 100 000 kr 120 dagar 12 mån

 

1,9 % av bruttolönen 35 000 kr 100 dagar 12 mån

 

150-280 kr/mån 50 000-80 000 kr 120+180 dagar 12 mån

 

60-355 kr/mån 60 000 kr 100 dagar 12 mån

 

150-642 kr/mån 35 000 kr 100 dagar 12 mån

 

60-230 kr/mån 100 000 kr 120-150 dagar 12 mån

 

ca 300-500 kr/mån 100.000 kr 120 dagar 12-18 mån

 

50-325 kr 60000 kr 200 dagar 12 mån

 

345 kr/mån - - -

 

ca 100-500 kr/mån 35 000 kr 100 dagar 12 mån

 

100 - 600 kr / mån 35.000 kr 100 dagar 12 mån

 

39-286 kr/mån 80 000 kr 120 dagar 12 mån

 

50-325 kr/mån 60 000 kr 200 dagar 12 mån

 

Upp till 493 kr/mån 35 000 kr 200 dagar 12 mån

 

100-325 kr/mån Inget tak 200 dagar 12 mån

 

91-251 kr/mån 80 000 kr 120 dagar 18 mån

 

90-300 kr/mån 60 000 kr 200 dagar 12 mån

 

120 kr/mån 60 000 kr 200 dagar 12 mån

 

159-299 kr 80 000 kr 120 dagar 12 mån

 

95-425 kr/mån 50 000 kr 120 dagar 18 mån

 

90-240 kr/mån 100 000 kr/mån 150 dagar 12 mån

 

192-318 kr/mån 50 000 kr 120 dagar 12 mån

 

150-300 kr/mån 60.000 kr 120 dagar 18 mån

 

325 kr/mån 70 000 kr 150 dagar 12 mån

 

240 kr 50.000 kr 120 dagar 12 mån

 

128-240 kr 80 000 kr 150 dagar 12 mån

Krav för att få teckna inkomstförsäkring:

 • - Du behöver vara tillsvidare anställd.
 • - Medlemskap i en svensk a-kassa är ett måste.
 • - Du skall vara bosatt i Sverige
 • - Du får ej vara under 20 år och ej överstiga en viss ålder, högsta tillåtna ålder varierar beroende på inkomstförsäkring.
Tänk även på att:
 • - Du måste uppfylla kvalifikationstiden för att ha rätt till ersättning.
 • - Att arbetsvillkoret måste uppfyllas.
 • - Att du måste skriva in dig som arbetssökande så snart som möjligt om du blir arbetslös.
 • - Att statligt anställda i första hand omfattas av trygghetsavtal.