Akassa

Alla svenska medborgare över 20 år som uppfyller ett arbetsvillkor omfattas av arbetslöshetsförsäkringen och har således rätt till grundersättningen på maximalt 365 kr/dag. För att även kunna få inkomstbaserad ersättning som arbetslös måste man vara medlem i arbetslöshetskassa. Drygt 3,5 miljoner svenskar är med i en akassa.

Den som gått med i akassan och uppfyller alla villkor kan maximalt erhålla 910 kr/dag de första 100 dagarna och därefter 760 kr/dag. Vilken akassa du bör ansluta dig till beror på din utbildning och nuvarande anställning.

Tabellen listar medlemstal samt månadskostnad för alla A-kassor i Sverige:

             
AkassaBildadMedlemstalAvgift

 

2008 622497 112 kr

 

1975 eller tidigare 82870 115 kr

 

1954 5442 135 kr

 

1975 87850 120 kr

 

1979 1306 145 kr

 

1975 eller tidigare 1591 Upphört (del av Unionen)

 

1998 120066 130 kr

 

1975 eller tidigare 109856 128 kr

 

1969 140213 115 kr

 

1975 eller tidigare 27955 110 kr

 

1975 eller tidigare 44171 115 kr/mån

 

1975 eller tidigare 10574 135 kr

 

1975 eller tidigare 278360 108-118 kr/mån

 

1975 eller tidigare 13660 129 kr

 

1975 eller tidigare 30620 112 kr

 

2004 49162 115 kr

 

1995 174161 110 kr

 

1975 eller tidigare 48309 120 kr

 

1975 eller tidigare 72805 142 kr

 

1975 eller tidigare 165350 132 kr

 

1975 eller tidigare 901 120 kr

 

1947 117951 110-119 kr

 

1984 77299 125-134 kr

 

1970 703639 110 kr

 

1975 75058 110 kr

 

1930 6776 130 kr

 

1975 573714 109-112 kr