Akassa

Alla svenska medborgare över 20 år som uppfyller ett arbetsvillkor omfattas av arbetslöshetsförsäkringen och har således rätt till grundersättningen på maximalt 365 kr/dag. För att även kunna få inkomstbaserad ersättning som arbetslös måste man vara medlem i arbetslöshetskassa. Drygt 3,5 miljoner svenskar är med i en akassa.

Den som gått med i akassan och uppfyller alla villkor kan maximalt erhålla 910 kr/dag de första 100 dagarna och därefter 760 kr/dag. Vilken akassa du bör ansluta dig till beror på din utbildning och nuvarande anställning.

Tabellen listar medlemstal samt månadskostnad för alla A-kassor i Sverige:

             
AkassaBildadMedlemstalAvgift

 

2008 538998 97 kr

 

1975 eller tidigare 82011 93 kr

 

1954 6051 125 kr

 

1975 78308 120 kr

 

1979 1375 160 kr

 

1975 eller tidigare 1591 119 kr

 

1998 81851 151 kr

 

1975 eller tidigare 118179 115 kr

 

1969 129000 99 kr

 

1975 eller tidigare 25265 105 kr

 

1975 eller tidigare 38258 1380 kr/år

 

1975 eller tidigare 12895 120 kr

 

1975 eller tidigare 294759 106-116 kr/mån

 

1975 eller tidigare 15075 129 kr

 

1975 eller tidigare 30000 102 kr

 

2004 53000 85 kr

 

1995 174161 110 kr

 

1975 eller tidigare 51193 120 kr

 

1975 eller tidigare 49938 140 kr

 

1975 eller tidigare 14323 132 kr

 

1975 eller tidigare 1000 120 kr

 

1947 109000 130 kr

 

1984 85356 118 kr

 

1970 670000 90 kr

 

1975 73700 96 kr

 

1930 8308 110 kr

 

1975 520000 102-105 kr