GS Facket

GS Facket organiserar arbetstagare inom skogs-, trä- och grafisk bransch. Som medlem är du aldrig ensam i din yrkessituation, GS Facket förhandlar på kollektiv nivå och stödjer den enskilda arbetstagaren på individ nivå. De anslutna medlemmarna återfinns i pr, media och tryckeribranschen samt inom träindustrin. Några förmåner som ingår i medlemskapet är rättslig hjälp, försäkringar, GS-kortet som bla. berättigar till flera rabatter och 11 nummer per år av medlemstidningen Dagens Arbete.

 

 

Fackavgift
Typ Kostnad
Ordinarie 1,6% av lön
Högst 550 kr/mån
Pensionär 130 kr/mån
Elevmedlemskap Kostnadsfritt

Recensera eller ställ en fråga

Vill du rekommendera GS Facket?

Ja Nej Jag vill ställa en fråga

KvinnaMan