Brandmännens Riksförbund

Brandfacket företräder och driver brandmännens intressen i förhandlingar med arbetsgivare. En stor del av arbetet syftar till att sluta kollektivavtal. En viktig fråga för Brandmännens Riksorganisation är att driva på löneutvecklingen. Grundprincipen inom förbundet är att den fackliga representationen och beslutsfattandet skall ske på lokal nivå snarare än via fackliga ”höjdare”. Idag organiserar Brandmännens Riksorganisation omkring 9000 medlemmar.

 

Fackavgift
Anställning Kostnad
Heltid 200 kr/mån
Deltid 95 kr/mån
Stödmedlem 25 kr/mån

Recensera eller ställ en fråga

Vill du rekommendera Brandmännens Riksförbund?

Ja Nej Jag vill ställa en fråga

KvinnaMan