Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

NISO
Kontaktdetaljer
www.niso.no
982 60 590
Youngsgate 11 0181 OSLO
Vurderinger:
0 0
  

Krav til medlemskap

Medlemskap koster 227-670 kr kr hver måned
Sjekk at yrket ditt passer
 

Gjennomgang NISO fagforening

Vurdering eller still et spørsmål

Vil du anbefale Idrettsutøveres Sentralorganisasjon?

Ja Nei Jeg har et spørsmål

Anbefale/fraråde

KvinneMann