Musikernes fellesorganisasjon

MFO
Kontaktdetaljer
www.musikerorg.no
23 06 21 80
Møllergata 10, 0179 OSLO
Vurderinger:
0 0
 

Medlemsfordeler

Trygghet i arbeidsforholdet
Rådgivning og juridisk bistand
Kritisk sykdom og livsforsikring
Instrumentforsikring
Reiseforsikring
Kollektive forsikringer
LOfavør & MFOs rabattavtaler
Musikerpakken
Medlemsbladet Musikkultur
 

Krav til medlemskap

Medlemskap koster 1,65 % av brutto inntekt kr hver måned
Sjekk at yrket ditt passer
 

Gjennomgang MFO fagforening

Vurdering eller still et spørsmål

Vil du anbefale Musikernes fellesorganisasjon?

Ja Nei Jeg har et spørsmål

Anbefale/fraråde

KvinneMann