Samfunnsøkonomene

Samfunnsøkonomene
Kontaktdetaljer
www.samfunnsokonomene.no
post@samfunnsokonomene.no
22 31 79 90
Kr. Augustsgate 9, 0164 Oslo
Vurderinger:
0 0
 

Medlemsfordeler

Råd og bistand
Tilgang til gunstige bank- og forsikringstjenester
Delta på kurs og konferanser til rabattert pris
Tidsskriftet Samfunnsøkonomen
Delta gratis på frokostmøter som foreningen arrangerer
 

Krav til medlemskap

Medlemskap koster 3.552 kr/år kr hver måned
Sjekk at yrket ditt passer
 

Gjennomgang Samfunnsøkonomene fagforening

Vurdering eller still et spørsmål

Vil du anbefale Samfunnsøkonomene?

Ja Nei Jeg har et spørsmål

Anbefale/fraråde

KvinneMann