Samfunnsviterne

Samfunnsviterne
Kontaktdetaljer
www.samfunnsviterne.no
post@samfunnsviterne.no
22 03 19 00
Kr. Augustsgate 9, 0164 Oslo
Vurderinger:
0 0
 

Medlemsfordeler

Veiledning og bistand i lønns- og arbeidsvilkår
Privatrettslig rådgivning med rabatt
Sentrale og lokale lønnsforhandlinger
Karriereveiledning
Samfunnsviternes kompetanseutviklingsmidler
EVU-tilbud med rabatt
En rekke gode rabattavtaler
 

Krav til medlemskap

Medlemskap koster 1824-3648 kr/år kr hver måned
Sjekk at yrket ditt passer
 

Gjennomgang Samfunnsviterne fagforening

Vurdering eller still et spørsmål

Vil du anbefale Samfunnsviterne?

Ja Nei Jeg har et spørsmål

Anbefale/fraråde

KvinneMann