Norsk psykologforening

Norsk psykologforening
Kontaktdetaljer
www.psykologforeningen.no
npfpost@psykologforeningen.no
23 10 31 30
Postboks 419 Sentrum, 0103 Oslo
Vurderinger:
0 0
 

Medlemsfordeler

En omfattende spesialistutdanning
Kurs/konferanser til medlemspris
Juridisk rådgivning innen lønn- og arbeidsvilkår
Bistand ved lønnsforhandlinger
Veiledning og hjelp i ulike krisesituasjoner
Tidsskrift for Norsk Psykologforening
 

Krav til medlemskap

Medlemskap koster 6.340 kr/år kr hver måned
Sjekk at yrket ditt passer
 

Gjennomgang Norsk psykologforening fagforening

Vurdering eller still et spørsmål

Vil du anbefale Norsk psykologforening?

Ja Nei Jeg har et spørsmål

Anbefale/fraråde

KvinneMann