Den norske tannlegeforening

Tannlegeforening
Kontaktdetaljer
www.tannlegeforeningen.no
post@tannlegeforeningen.no
22 54 74 00
Postboks 2073, Vika, 0125 Oslo
Vurderinger:
0 0
 

Medlemsfordeler

NTF – Visma Innkjøpssamarbeid
Storebrand forsikringsavtale
Juridisk bistand og medlemsrådgivning
NTFs Tidende
Tannlegenes Sykeavbruddskasse
Stipend og fond
 

Krav til medlemskap

Medlemskap koster 5.631-7.300 kr/år kr hver måned
Sjekk at yrket ditt passer
 

Gjennomgang Tannlegeforening fagforening

Vurdering eller still et spørsmål

Vil du anbefale Den norske tannlegeforening?

Ja Nei Jeg har et spørsmål

Anbefale/fraråde

KvinneMann