Den norske legeforening

Legeforening
Kontaktdetaljer
www.legeforeningen.no
legeforeningen@legeforeningen.no
23 10 90 00
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Vurderinger:
0 0
 

Medlemsfordeler

Juridisk bistand
Tidsskrift for Den norske legeforening
Rettshjelpsordningen
Kollektiv ansvarsforsikring
Legeforeningen har fremforhandlet rabattavtaler
 

Krav til medlemskap

Medlemskap koster 7.890 kr/år kr hver måned
Sjekk at yrket ditt passer
 

Gjennomgang Legeforening fagforening

Vurdering eller still et spørsmål

Vil du anbefale Den norske legeforening?

Ja Nei Jeg har et spørsmål

Anbefale/fraråde

KvinneMann