Oversikt fagforeninger

Her vil du finne en oversikt over norske fagforeninger.

                                 
FagforeningHovedsammenslutningKostnadNettstedet

 

Akademikerne Ingen data www.tekna.no

 

Akademikerne 3.552 kr/år www.samfunnsokonomene.no

 

Akademikerne 1824-3648 kr/år www.samfunnsviterne.no

 

Akademikerne 6.340 kr/år www.psykologforeningen.no

 

Akademikerne 1 % av brutto månedslønn www.norsklektorlag.no

 

Akademikerne 4.188 kr/år www.naturviterne.no

 

Akademikerne 4.110 kr/år www.juristforbundet.no

 

Akademikerne Ingen data www.kol.no

 

Akademikerne 3.336 kr/år www.econa.no

 

Akademikerne 7175 kr/år www.vetnett.no

 

Akademikerne 5.631-7.300 kr/år www.tannlegeforeningen.no

 

Akademikerne 7.890 kr/år www.legeforeningen.no

 

Akademikerne 1.900-3.800 kr/år www.afag.no

 

YS 1,8 % av bruttolønn www.ytf.no

 

YS 1.860 kr/år www.stafo.no

 

YS 1,30 % av bruttolønn www.skolelederforbundet.no

 

YS 1,1% av brutto lønn www.skl.no

 

YS Ingen data www.safe.no

 

YS 1,1% av brutto inntekt www.personellforbundet.no

 

YS 1,4 % av brutto lønn www.parat.com

 

YS 4.560-5.880 kr/år www.nml.no

 

YS Ingen data www.toll.no

 

YS Ingen data www.politilederen.no

 

YS 192-385 kr/mån www.negotia.no

 

YS Ingen data www.ly.no

 

YS Ingen Data www.ky.ys.no

 

YS 1,1 % av bruttolønn www.finansforbundet.no

 

YS 1,45 % av bruttolønn www.delta.no

 

YS 1, 32% av bruttolønn www.bibforb.no

 

YS Ingen data www.bfo.no

 

YS Ingen data www.avyo.no

 

Unio 1,5% av grunnlønn www.diakonforbundet.no

 

Unio Ingen data www.skatterevisor.no

 

Unio 1,3% av bruttolønn www.prest.no

 

Unio 1,45 % av brutto inntekt www.radiograf.no

 

Unio 1,8 % av brutto inntekt www.ergoterapeutene.org

 

Unio Ingen data www.akademikerforbundet.no

 

Unio Ingen data www.dnmf.no

 

Unio 171-641 kr/mån www.fysio.no

 

Unio Maks 403 kr/mån www.pf.no

 

Unio 415 kr/mån www.forskerforbundet.no

 

Unio Ingen data www.nsf.no

 

Unio Ingen data www.utdanningsforbundet.no

 

- 1,35 % av brutto lønn www.skolenes.no

 

LO 1,4%+0,2% av bruttolønn www.nnn.no

 

LO Ingen data www.transportarbeider.no

 

LO 1,1% av brutto lønn www.ntl.no

 

LO 1,4 % av brutto lønn www.sjomannsunion.no

 

LO 1,2 % av bruttolønn www.postkom.no

 

LO Ingen data www.manuell.no

 

LO Ingen data www.lokmann.no

 

LO Ingen data www.kabin.no

 

LO Ingen data www.njf.no

 

LO Ingen data www.fengselogfriomsorg.no

 

LO 1,6 % av brutto arbeidslønn www.arbeidsmandsforbundet.no

 

LO Ingen data www.nof.no

 

LO 227-670 kr www.niso.no

 

LO 1,65 % av brutto inntekt www.musikerorg.no

 

LO maks 543 kr/mån www.industrienergi.no

 

LO 400-657 kr/mån www.handelogkontor.no

 

LO Ingen data www.flt.no

 

LO Ingen data www.fo.no

 

LO 1,5% av brutto lønn www.fellesforbundet.no

 

LO max 618 kr/mån www.fagforbundet.no

 

LO Ingen data www.a-p-f.no

 

LO 1,2 % av brutto månedslønn www.elogit.no