Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråd (DSR) er en fagforening stiftet helt tilbage i 1899 og har siden da forhandlet løn- og ansættelsesforhold for hele landets sygeplejersker. Det er DSR som forhandler alle overenskomster for alle ansatte sygeplejersker, både dem der arbejder for kommunerne og for de private, dem der underviser, ledere og studerende. Medlemstallet var i år 2015 ca. 75.000. Dansk Sygeplejeråd er den eneste faglige organisation med ret til forhandlinger om overenskomster. Det er overenskomsterne der afgør bl.a. ansættelsesvilkår, elevløn, arbejdsmiljø osv. Det er foreningens opgave at varetage medlemmernes interesser i disse forhandlinger, og medlemmerne er demokratisk medbestemmende til at afgøre hvilke krav foreningen stiller til overenskomstforhandlingerne. Dansk Sygeplejeråd gør sig også gældende i den politiske debat og er sygeplejerskernes stemme i samfundet.

Sygeplejeråd
Kontaktoplysninger
www.dsr.dk
dsr@dsr.dk
+45 3315 1555
Sankt Annæ Plads 30 1250 København K
Anmeldelser:
0 0
 

Medlemsfordele

Kollektiv forsikring af alle medlemmer
Pensionskassen for sygeplejersker
Fagbladet sygeplejersken
Ledermagasinet forkant
DSR juridisk bistand
 

Krav til medlemskap

Medlemskab koster omkring 466,34 kr/mån
Sørg for at din profession passer
 

Mere om Sygeplejeråd fagforening

Som medlem af Dansk Sygeplejeråd har du adgang rådgivning, både af karriere- og sundhedsmæssig karakter. Herudover har du adgang til forsikring, pension, tilbud og rabatter på forskellige tidsskrifter og andre servicer. Du vil automatisk modtage foreningens tidsskrift; Sygeplejersken, der udkommer omkring 14 gange årligt. Dansk Sygeplejeråd er stolte af deres faglighed, og tilbyder en lang række kurser og efteruddannelser med mere.

DSR arbejder for at varetage det faglige fællesskab for danske sygeplejersker, og at sikre bedst mulige løn- og arbejdsvilkår. Der vil altid være en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, som kender til miljøet og står til rådighed når du har spørgsmål eller har ønsker om forbedringer. Tillidsrepræsentanterne er det direkte bindeled mellem foreningens medlemmer og hovedstyrelsen. De kender din arbejdsplads, og kan derfor give kvalificeret rådgivning i forhold til f.eks. arbejdsskader eller hvis du bliver udsat for en patientklage.

Dansk Sygeplejeråd er en partipolitisk uafhængig organisation opbygget af kongressen, som er den øverste myndighed og det er her beslutninger vedrørende krav til overenskomstforhandlinger træffes. Der er almindeligvis valg til kongressen hvert andet år, men der kan forekomme ekstraordinære kongresser i tilfælde af overenskomstforhandlinger. Kongressens medlemmer består af foreningens formand og næstformand, samt af repræsentanter fra de fem kredse. De fem kredse er lokalt opdelt mellem landets fem regioner. Disse har hver deres formand og bestyrelse, der vælges demokratisk hvert andet år. Imellem kongresserne er det hovedbestyrelsen som står for foreningens ledelse, og i den behandles alle organisatoriske og faglige spørgsmål. Hovedbestyrelsen mødes omtrent ti gange om året og består af DSR’s formand og næstformand, formændene og næstformændene for de fem kredse samt formændene for hhv. Sygeplejestuderendes Landssammenslutning og Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd.

Giv en anmeldelse eller stille et spørgsmål

Vil du anbefale Dansk Sygeplejeråd?

Ja Nej Jeg ønsker at stille et spørgsmål

Giv en bedømmelse

KvindeMand

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.