Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening (DLF) er en faglig organisation hvis medlemmer blandt andet tæller uddannede lærere, skoleledere og børnehaveklasseledere i offentlige skoler. DLF har, ifølge data fra 2015, ca. 88.400 medlemmer og er således blandt de største fagforeninger i landet. Danmarks Lærerforening blev stiftet helt tilbage i 1874 som en af de første lønmodtagerorganisationer og har siden da haft til formål at varetage medlemmernes økonomiske, pædagogiske og tjenstlige interesser. Derudover har organisationen til formål at styrke sammenholdet og at virke for folkeskolens udvikling. Det er en demokratisk, partipolitisk uafhængig organisation, der har medlemmernes interesser for den danske folkeskole i fokus.

Danmarks Lærerforening
Kontaktoplysninger
www.dlf.org
dlf@dlf.org
+45 33 69 63 00
Vandkunsten 12, 1467 København K
Anmeldelser:
0 0
 

Medlemsfordele

Få hjælp og rådgivning i Danmarks Lærerforening
Gruppelivsforsikring
Mulighed for at få en økonomisk håndsrækning
Lærerstandens Brandforsikring
Medlemslån
 

Krav til medlemskap

Medlemskab koster omkring 452-520 kr/mån
Sørg for at din profession passer
 

Mere om Danmarks Lærerforening fagforening

Medlemmer i Dansk Lærerforening har adgang til personlig rådgivning mht. f.eks. rettigheder på arbejdspladsen, særlige kurser og videreuddannelser, pension og sygedagpenge. Du modtager automatisk foreningens tidsskrift Folkeskolen, der udkommer 22 gange om året. Som medlem har du også adgang til forsikring, særlige lån og ferieboliger.

DFL er bygget op af 79 lokale kredse, en hovedstyrelse, forskellige udvalg samt tillidsrepræsentanter. De lokale kredse dækker hver én eller flere kommuner. Den øverste myndighed er kongressen, der består af 309 repræsentanter som vælges hvert andet år. Repræsentanterne er lærere valgt i lokalkredsene og i fraktionerne; skoleledere, børnehaveklasseledere, lærerstuderende og pensionister. Det er kongressen der vælger organisationens formand som siden 2002 har været Anders Bondo Christensen. Anders Bondo Christensen er også formand for Lærernes Centralorganisation (LC) som forhandler bl.a. løn- og ansættelsesvilkår for medlemsorganisationer. Kongressen vedtager også retningslinjerne for hvilke arbejdsopgaver organisationen arbejder med, og hvilke krav de tager med til overenskomstforhandlinger. Hovedstyrelsen er en gruppe på 25 mand, der vælges direkte af DLF’s medlemmer hvert fjerde år. Det er hovedstyrelsen, der har ansvaret for organisationens opgaver mellem kongresserne.

Som medlem af Dansk Lærerforening får du adgang til direkte indflydelse på organisationens arbejde. Der er en række tillidspersoner, som har til opgave at sikre gode og rolige arbejdsforhold ude på de danske arbejdspladser. Samtidig er det deres pligt at varetage dine og Dansk Lærerforenings interesser overfor ledelsen på arbejdspladserne. Du kan altid komme til tillidspersonerne med spørgsmål og- eller forespørgsler. Det er vigtigt for Dansk Lærerforening at der findes mulighed for fri dialog og at alle vedtagelser sker demokratisk uden at lukke ørerne for mindretallet. Du kan som medlem også altid komme til den lokale kreds i din kommune og få større indflydelse på DLF’s politik. Kredsene samarbejder, også indenfor bestemte geografiske rammer, netop for at varetage sammenholdet i den store organisation.

Giv en anmeldelse eller stille et spørgsmål

Vil du anbefale Danmarks Lærerforening?

Ja Nej Jeg ønsker at stille et spørgsmål

Giv en bedømmelse

KvindeMand

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.