Fag og Arbejde – FOA

FOA er en et fagligt forbund for offentligt ansatte i social- og sundhedssektoren, plejere på hospitaler og plejehjem, dagplejere, buschauffører, brandvæsenet og offentlige rengøringsassistenter. Det er landets tredjestørste fagforening, og ifølge tal fra 2016, har FOA omkring 183.000 medlemmer. Via forskellige faglige udvalg i forbundet og landsmøder, skaber FOA dialog mellem foreningens medlemmer, og bliver således i stand til at tilpasse foreningens krav til overenskomster efter medlemmers interesser. Forbundet så dagens lys i 2005 ved en sammenlægning af Forbundet af Offentlige Ansatte og Pædagogisk Medhjælper Forbund. Foreningen bygger på værdier som inspiration, handlekraft og hjælpsomhed.

FOA er en fagforening skabt med det formål at varetage lønmodtagernes løn- og arbejdsvilkår, at sørge for ordentlige faglige uddannelser samt at påvirke samfundsudvikling i medlemmernes interesser indgår kollektive aftaler, også kaldet overenskomster med arbejdsgivere. Forbundet har rødder tilbage til 1899 hvor Københavns Tjenestepigeforening blev dannet af Marie Christensen. Fagforeningen dækker en række forskellige faglige områder, og er derfor inddelt i fire overordnede sektorer. Der er Social-Sundhedssektoren, den Pædagogisk Sektor, Kost-Servicesektoren og Teknik-Servicesektoren. I hver sektor er det forskellige faglige udvalg, der beskæftiger sig med de forskellige faglige grupper. Indenfor hver sektor kan medlemmerne søge rådgivning i forbindelse med løn, uddannelse, efterløn og pension, kurser, nye jobs og meget mere.

Som medlem i FOA får du adgang til a-kasse og forskellige forsikringer, men vigtigst af alt er det et fagligt fællesskab, hvor alle har en mulighed for at få indflydelse på egne arbejdsvilkår. Du vil også modtage tidsskriftet IN-FOA der kommer fire gange om året. Bladets deadlines er tilgængelige for alle på FOA’s hjemmeside, og alle medlemmer er velkomne til at indsende artikler og debatindlæg. Fagforeningen holder kongres hvert tredje år, og dette er forbundets øverste myndighed. Kongressen består af 604 repræsentanter fra hovedbestyrelsen, de centrale sektorbestyrelser, ungdoms-, senior, leder- og elevrepræsentanter samt 500 medlemmer fra de 39 lokalafdelinger.

På kongressen vælges formanden for hovedbestyrelsen, samt de andre delegerede i foreningens faglige udvalg og de fire sektorer. Hovedbestyrelsen, som mødes én gang årligt, er foreningens daglige ledelse, og alle medlemmer har mulighed for at stille op til disse valg, medmindre man er gået på pension. Hvis du er ung og nyuddannet eller under uddannelse kan du engagere dig i FOA-ungdom, som på landsmøderne snakker om hvad de unge ønsker. Ligeledes er det en god mulighed for at dyrke det stærke fællesskab og udveksle tanker og ideer og mål for fremtiden.

Giv en anmeldelse eller stille et spørgsmål

Vil du anbefale Fag og Arbejde – FOA?

Ja Nej Jeg ønsker at stille et spørgsmål

KvindeMand

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.