Lægeforeningen

Lægeforeningen, eller LF, er en fagligt fundamenteret interesseorganisation for læger i Danmark. Det er organisationens formål at varetage sine medlemmers interesser, mht. alt fra lån, arbejdsvilkår og dygtiggørelse. Dertil kommer at organisationen søger at påvirke den politiske dagsorden på de områder der omhandler sundhed og sygdom, samt generelt lægearbejde. Herved tilsigtes det at præge politiske beslutningsprocesser og holdninger i samfundet.

Under LF eksisterer også følgende underafdelinger:

  • Yngre Læger(YL)
  • Foreningen af Speciallæger(FAS)
  • Praktiserende Lægers Organisation(PLO)
Lægeforeningen
Kontaktoplysninger
www.laeger.dk
dadl@dadl.dk
+45 3544 8500
Kristianiagade 12 DK-2100 København Ø
Anmeldelser:
0 0
 

Medlemsfordele

Parkeringskort
En række gode forsikringstilbud
Rabat på hotelophold
tilbud på rejser
Rabat på medlemsskaber
 

Krav til medlemskap

Medlemskab koster omkring ca 333 pr. måned
Sørg for at din profession passer
 

Mere om Lægeforeningen fagforening

Ved medlemskab af Lægeforeningen opnås automatisk medlemskab af ovenstående foreninger. Størstedelen af alle danske læger har medlemskab hos Lægeforeningen, der med sin eksistens siden 1857 er en erfaren repræsentant for sine over 26.500 medlemmer.

Ugeskrift for læger, der anses for at være Danmarks nok mest ansete medicinske fagblad, udgives af Lægeforeningen og omdeles fast til alle medlemmer.

Fordele ved medlemskab

Ved medlemskab følger en række fordele udover den generelle varetagelse af interesser og professionelle vejledning. Disse indbefatter en række rabatter, abonnementer og forskellige tilbud, bl.a. mht. forsikringer, bank og pension, rejser og diverse ferieboliger.

Indmeldelse og priser

For at melde sig ind i lægeforeningen skal man være autoriseret læge. Dog opretholdes retten stadig på trods af eventuel udtrædelse fra branchen eller pensionering.

Medlemskontingenterne er som følger (årlige satser):

  • Ordinære medlemmer: kr. 3.998,00
  • Ikkeerhvervsaktive medlemmer: kr. 1.828,00
  • Udlandsbeskæftigede: kr. 2.437,00

Derudover gives særlige rabatter til nyuddannede og pensionerede. Disse tal er tilgængelige via Lægeforeningens hjemmeside.

Giv en anmeldelse eller stille et spørgsmål

Vil du anbefale Lægeforeningen?

Ja Nej Jeg ønsker at stille et spørgsmål

Giv en bedømmelse

KvindeMand

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.