Danmarks Jurist- og Økonomforbund – DJØF

Djøf er et fagligt forbund for jurister, jurastuderende, erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Man kan være medlem som ansat på alle niveauer, indenfor den private eller offentlige sektor eller studerende i både ind og udland. Djøferne spiller en central rolle indenfor udviklingen af private virksomheder såvel som i det offentlige. Djøf kender deres medlemmers arbejdsmarkeder, og er derfor kompetente rådgivere. Organisationen har 89.323 medlemmer (2016) og deres vigtigste opgave er at varetage disse medlemmers interesser.

Djøf blev dannet i 1971 ved en sammenslutning af Danmarks Juristforbund fra 1918 og Danske Økonomers forening fra 1953. Djøf har derfor mange års erfaring og ved hvordan de skal drive foreningen bedst muligt. For Djøf er det medlemmerne det drejer sig om, og alle medlemmer har indflydelse på de overenskomster Djøf forhandler. Det er medlemmerne, der stemmer hvem der skal sidde i bestyrelsen og i repræsentantskabet for foreningen. Organisationen har et stort netværk af afdelinger her i Danmark, men netværket strækker sig helt til New York, London, Bruxelles og Paris. Djøf ledes dagligt af en bestyrelse som vælges hvert andet år af repræsentantskabet. Repræsentantskabet er foreningens højeste beslutningstagende organ, og består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger og delforeninger.

Der er i Djøf en række delforeninger: Djøf Offentlig, Djøf Privat, Djøf Studerende, Djøf Advokat, Offentlige Chefer i Djøf og Pensionistforeningen. Derudover er der en medlemsgruppe for de mange medlemmer i udlandet. som måtte arbejde for en dansk offentlig myndighed eller en dansk virksomhed. Alle medlemmer i Djøf har mulighed for at kontakte en tillidsrepræsentant, og alle medlemmer har mulighed for at blive valgt som tillidsrepræsentant. Gennem tillidsrepræsentanten kan medlemmerne få støtte og vejledning, af én som både kender til de ansattes faglighed og til arbejdsmiljø. Således opnår man den mest kvalificerede rådgivning, hvad enten det drejer sig om ideer til forbedringer, lønvilkår, eller socialt miljø.

Det er vigtigt for Djøf at varetage fagligheden og fællesskabet blandt medlemmerne. Som medlem af Djøf har du adgang til en masse arrangementer, kurser og videreuddannelser. Du har som medlem af Djøf også mulighed for gode billige forsikringer, bankaftaler og rabatordninger, til f.eks. studiebøger. Den vigtigste årsag til at blive medlem af Djøf er dog at Djøferne kender Djøfernes situation bedst, og ved at støtte organisationen kan du påvirke din egen og dine kollegers fremtid. Du er dækket af deres overenskomster og du har altid mulighed for personlig rådgivning, hvad enten det er karrieremæssige- eller krisemæssige spørgsmål.