Finansforbundet

Finansforbundet er et fagforbund med fokus på udvikling og international orientering. Det er et forbund for alle ansatte i finansielle virksomheder, hvilket tæller både banker, realkreditinstitutioner, forsikringssektoren samt sparekasser. Det er et velorganiseret forbund med et professionelt system af tillidsvalgte, og en effektiv administrering. Finansforbundet indgår overenskomster og internationale aftaler, der påvirker lønmodtagerinteresser for alle medlemmer og andre ansatte i forbindelse til den danske finansielle sektor. Det er forbundets vigtigste opgave at varetage disse interesser både de faglige, økonomiske og sociale. Alle medlemmer har ret til rådgivning og mulighed for at deltage i forbundets beslutningstagning, og har således ansvar for sin egen professionelle situation.

Finansforbundet blev stiftet i 1992 ved en sammenlægning af Danske Bankfunktionærers Landsforening og Danske Sparekasse funktionærers Landsforening. Der eksisterer en positiv dialog mellem medlemmer i de forskellige kredse, og det er forbundets opgave at imødekomme enhver ansat i finanssektoren uanset hierarkisk stilling og- eller fag. De organiserer således både rengøringsassistenten og banklederen. Finansforbundet bygger på tillid og respekt for medlemmerne. Det er et industriforbund der arbejder målrettet mod værdivækst og bæredygtighed. Medlemstallet tæller ca. 50.000 medlemmer (2016), hvoraf ca. 2.100 er tillidsmænd, kontaktpersoner og arbejdsmiljørepræsentanter fordelt geografisk over hele landet. Forbundet består ydermere af seks virksomhedskredse og tre finanskredse. De større virksomheder danner virksomhedskredsene mens de mindre hører ind under de finanskredsene, som er geografisk opdelt. Tillidsmændene er tilknyttet disse geografiske kredse, og som ansat i finanssektoren er det den lokale tillidsmand der først og fremmest er linket mellem lønmodtager og ledelse.

I Finansforbundets hovedbestyrelse sidder tretten medlemmer udpeget at formanden, næstformændene og af kredsene. Det er hovedbestyrelsen som varetager den daglige ledelse, og udførelsen af de strategier der kollektivt besluttes på landsmøderne. Landsmøderne finder sted hvert tredje år, og er forbundets øverste besluttende myndighed. Her besluttes forbundets indsatsområder samt politiske samarbejdspartnere. Imellem landsmøderne regerer Finansforbundets repræsentantskab. I repræsentantskabet sidder medlemmerne i kredsenes bestyrelser, og det er dem der rådgiver hovedbestyrelsen. Der holdes i repræsentantskabet et årligt møde. Udover ovennævnte organer findes også en række mindre udvalg med specifikke opgaver så som IT-klubben, fokusgruppe for seniorer, fokusgruppe for ledige og fokusgruppe for ledere.

Finansforbundet forebygger god trivsel på arbejdspladsen og sørger for spændende muligheder for kurser og videreuddannelse. De rådgiver karrieremæssigt og giver mulighed for forsikring, pension og efterløn samt a-kasse. Der er også særlige tilbud for studerende, samt ferieboligordning og sociale arrangementer.

Giv en anmeldelse eller stille et spørgsmål

Vil du anbefale Finansforbundet?

Ja Nej Jeg ønsker at stille et spørgsmål

KvindeMand

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.