LO – eller Landsorganisationen i Danmark – er den ældste og største fagbevægelse i Danmarks med hele 1,1 millioner medlemmer. LO er en forening af lønmodtagere, der er medlem af en fagforening for at være sikret bedre løn og gunstigere forhold på arbejdsmarkedet (eksempelvis længere ferie, større pension og et sundere arbejdsmiljø). LO er en hoved- og paraplyorganisation for en række fagforeninger og faglige interesseorganisationer, i alt 18 af slagsen der tilsammen tæller de over en million medlemmer.

Hvem repræsenteres af LO?
Mange af de 1,1 millioner danskere der hører under LO arbejder med praktisk arbejde, eller med deres hænder, som LO selv formulerer det. Dette tæller eksempelvis håndværkere, slagtere, hjemmehjælpere og sekretærer. Disse mennesker er repræsenteret af forskellige fagforbund hørende under LO og eksempler på disse er fx 3F, HK, Malerforbundet i Danmark og Dansk Metal. LO repræsenterer altså en tværfaglig skare af personer, hvor det er gældende for mange af dem at de er uddannet fra enten tekniske skoler eller handelsskoler. Dog kan andre medlemmer også være ufaglærte eller have korte uddannelser.

Hvad gør LO?
LO arbejder for at sikre den enkelte lønmodtagers vilkår og rettigheder, og garanterer muligheder for kompetenceudvikling og tryghed i forbindelse med arbejde. Dette sker gennem kollektive aftaler. Ligesom de andre hovedorganisationer i Danmark sørger LO for at deres medlemmer bliver hørt i den offentlige- og politiske debat. LO forhandler trepartsaftaler og giver deres holdninger til kende i betydningsfulde samfundsmæssige spørgsmål.