FTF er en hovedorganisation i Danmark, der repræsenterer 450.000 både offentligt og privat ansatte. Under FTF samarbejder over 80 forskellige forbund og fagforeninger omkring arbejds- og ansættelsesvilkår. Der arbejdes mod forskelligartede påvirkninger af politikere, arbejdsgivere og danske såvel som internationale myndigheder, alt sammen med henblik på at sikre arbejdstagerrettigheder, både i bredere forstand, samt i konkrete sager. Som organisation er FTF uafhængig rent partipolitisk og blev stiftet i 1952.

Hvem repræsenteres af FTF?
FTF er en såkaldt paraplyorganisation for en længere række foreninger. Fælles for alle disse er at medlemmerne har professions- og erhvervsrettede uddannelser. Eksempler på sådanne medlemsorganisationer er: Dansk Sygeplejeråd, BUPL, Finansforbundet, Danmarks Lærerforening, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Politiforbundet i Danmark og Socialrådgiverforeningen. For en udvidet liste se FTFs hjemmeside.

Hvad gør FTF?
FTF udfører bl.a. politisk arbejde, såsom forhandling af trepartsaftaler. Derudover ønsker de også at påvirke lovgivningen i deres medlemmers bedste interesse. En anden opgave som FTF varetager er udførelse af undersøgelser og analyser, bl.a. med fokus på lønudvikling og forskellig lovgivning. FTF bistår også deres medlemsorganisationer direkte med diverse beregninger, eksempelvis i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Helt overordnet set er det varetagelsen af den lange række af medlemsorganisationers interesser, der er målet for FTF. Dette kommer også til udtryk i form af juridisk rådgivning, såfremt et medlem kører en sag, f.eks. i tilfælde af arbejdsskader eller sociale skader. FTF udbyder også forskellige uddannelsestilbud til medlemmerne.