Akademikerne er en dansk hovedorganisation og er samtidig paraplyorganisation for 25 forskellige akademisk faglige organisationer. Akademikerne er derved med til at organisere akademisk uddannede i Danmark og arbejder for et akademisk attraktivt arbejdsmarked. Politisk set arbejdes der for at sikre akademikeres indflydelse samfundsmæssigt.

Organisationen blev dannet i 1972 og er partipolitisk uafhængig. Medlemstallet i 2015 lå på omkring 336.00 medlemmer.

Hvem repræsenteres af Akademikerne?
Som sagt repræsenterer Akademikerne akademiske fagforeninger og interesseorganisationer. Disse tæller bl.a. DJØF, Dansk Magisterforening, Dansk Journalistforbund, Lægeforeningen og Ansatte Tandlægers Organisation. For en fuld oversigt over alle medlemmer, henvises til Akademikernes hjemmeside.

Hvad gør Akademikerne?
Som andre hovedorganisationer kæmper Akademikerne for sine medlemmers interesser på arbejdsmarkedet og søger at præge den offentlige og politiske debat til disses fordel. Derudover er en af organisationens hovedopgaver at sikre løn- og ansættelsesvilkår for danske akademikere. Forhandling af trepartsforhandlinger indgår blandt i Akademikernes opgaver. Udover rollen som forhandler, varetager organisationen også sine medlemmers interesser i forskellige samfundspolitiske spørgsmål, eksempelvis i forhold til arbejdsmarkedspolitik, uddannelses- og forskningspolitik, samt erhvervspolitik. Alt i alt arbejder Akademikerne for at gøre det attraktivt at være akademiker i Danmark, samt at gøre det profitabelt at uddanne sig i en akademisk retning i Danmark.
Yderligere information om Akademikernes A-kasse