I Danmark er der fire forskellige hovedorganisationer, der varetager lønmodtagernes interesser. Disse hovedorganisationer hjælper de ”almindelige” foreninger, med at varetage deres medlemmers interesser. De fire hovedorganisationer er; Akademikerne, FTF, Lederne og LO. Medlemstallene er høje, og tilsammen har de fire organisationer knap 2 millioner medlemmer. Hertil kan skal det dog nævnes, at Lederne er den absolut mindste af de fire, med knap 100.000 medlemmer.

LO
LO står for Landsorganisationen i Danmark, og er den hovedorganisation i landet, med klart flest medlemmer. På nuværende tidspunkt varetager LO hele 18 forskellige danske fagforbunds interesser indenfor politiske- og overordnede overenskomstmæssige opgaver. LO er derfor den fælles stemmer for alle dets fagforbund, når det kommer til Folketinget, Regeringen og EU.

FTF
FTF er Danmarks næststørste hovedorganisation, og stod for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. I 2006 besluttede man at ændre navnet, så det blot hedder FTF. FTF har mere end 80 forskellige fagforeninger og forbund tilknyttet deres organisation, hvilket bl.a. inkluderer Finansforbundet, Politiforbundet i Danmark samt Danmarks Lærerforening. FTF dækker en meget bred vifte indenfor det danske arbejdsmarked, hvilket betyder at de er bredt repræsenteret i diverse arbejdsgrupper og nævn. Dette er FTF nødt til, da de har en bred vifte af interesser der skal dækkes.

Akademikerne
Akademikerne, tidligere kendt som Akademiernes Centralorganisation, er hovedorganisationen for akademiske fagforbund, og repræsenterer 25 forskellige medlemsorganisationer i Danmark. Selvom Akademikerne er den næstmindste hovedorganisation i Danmark, er den en ualmindelig vigtig brik bl.a. for akademikere der er arbejdsløse samt privat- eller offentligt ansat.

Lederne
Lederne er for alle virksomhedsledere. Derfor er Lederne ligeledes den mindste hovedorganisation i Danmark. Medlemmerne af Lederne består af både top- og mellemledere, funktionærer samt særligt betroede medarbejder, såsom selvstændige og direktionssekretærer. Lederne fungerer både som a-kasse, fagforbund samt dansk interesseorganisation for sine medlemmer. Ligeledes har Lederne en selvstændig plads i Beskæftigelsesrådet, men er ligeledes repræsenteret i en lang række officielle udvalg og råd.