Fængselsforbundet repræsenterer, med deres ca. 3.500 medlemmer, fængselsbetjente, værkmestre ledere og andre ansatte i Kriminalforsorgen samt fiskerikontrollører i NaturErhvervstyrelsen. Foreningen kæmper for bedre vilkår for