Dansk Mejeriingeniør Forening er en fagforening af mejeriingeniører og uddannede personer inden for mejeribruget. Hovedopgave er at varetage mejeriingeniørernes fælles interesser og at fremme mejeribrugets