Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) er en demokratisk fagforening som arbejder for at varetage og fremme vilkårene for alle hærens konstabler og korporaler og værnepligtige.