Ergoterapeutforeningen er en fagforening og en professionsforening for ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende. Foreningen har ca. 8.600 medlemmer og 91 % af alle praktiserende ergoterapeuter i Danmark