Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, bedre kendt som BUPL er en faglig organisation som har til opgave at varetage økonomiske, faglige og uddannelsesmæssige interesser for ansatte