JA er en fag specificeret fagforening for agronomer, hortonomer, jordbrugsøkonomer, forstkandidater, landskabsarkitekter, landskabsforvaltere, bioteknologer, og miljøkemikere, samt andre der måtte have en cand.scient. uddannelse fra