Danske fagforeninger og fagforbund

Har du et job i Danmark i dag? Sørg for at få dig et sikkerhedsnet i livet, så du er sikker i fremtiden, hvis du bliver arbejdsløs eller har problemer på arbejdspladsen.

Hos Nordic Work, kan du finde en passende fagforeninger og a-kasse. Vi giver dig præcise oplysninger og sammenligne forskellige fagforeninger og a-kasser.

 

Det at være medlem af en fagforening, var en selvfølge for nogle år siden. Fagforeningerne har gennem tiden kæmpet arbejdernes sag, og der er blevet forhandlet mange overenskomster hjem, som sikre gode arbejdsvilkår og god løn for ansatte landet over. Alligevel har de traditionelle fagforeninger oplevet en tilbagegang i antallet af medlemmer. Folk melder sig ud og flere og flere unge vælger enten kun at være medlem af en A-kasse eller i stedet melde sig ind i en af de gule fagforeninger.

Det er nemlig sådan, at fagforeningerne i Danmark deles ind i to store hovedgrupper, som er de traditionelle fagforeninger og de gule fagforeninger. De traditionelle fagforeninger er dækket ind under en række hovedorganisationer; Landsorganisationen i Danmark, LO, som er det største hovedorganisation, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, FTF, Akademikernes Centralorganisation, AC samt Ledernes Hovedorganisation. Men herunder er der en lang række mindre og mere speciale og fagbestemte fagforeninger, hvor de største er 3F, HK/Danmark og FOA.

Disse traditionelle fagforeninger er accepteret som en anerkendt forhandlingsmodpart af arbejdsgiverorganisationerne, når der skal forhandles og indgås kollektive overenskomster. De traditionelle fagforeninger hjælper sine medlemmer med alt hvad der har med overenskomsten at gøre og sørger for, at arbejdsgiverne overholder hvad de har lovet. Et af de mest benyttede midler mod arbejdsgiverne når der skal forhandles løn, er, for de traditionelle fagforeninger, at strejke. Der bliver lagt penge til side og sparet op til fremtidige strejker, hvis behovet skulle opstå. Det er blandt andet ved hjælp af strejker, at fagforeningerne har haft held til at gennemføre højere løn, mere ferie og en lang række andre rettigheder på jobbet.

Overordnet set, er det tanken bag de traditionelle fagforeninger, at medarbejderne står sammen i fagforeningen, og arbejder for et lønniveau, der er ens for alle. For de gule fagforeninger tager det sig lidt anderledes fat. Her arbejdes der ikke ud fra overenskomsterne, og medlemmerne er ikke delt ind i fagrelevante grupper, men flere forskellige typer fag, kan sagtens være i den samme forening. Der arbejdes i de gule fagforeninger for at fremme de enkelte medlemmers rettigheder, hvor de gule fagforeninger derfor arbejder for, at medlemmerne skal forhandle egen løn og ferie med arbejdsgiveren, i stedet for at gå sammen i samlet trop. Ifølge de gule fagforeninger, bør det være politisk bestemt, hvad mindstelønnen skal være, og ikke noget der skal forhandles via overenskomster. De gule fagforeninger tæller blandt andre Kristelig Fagforening, Det Faglige Hus og Frie Funktionærer.